معرفی واحد های کارخانه یاتاقان سازی ایران آنا:

 

واحد اداری
واحد مالی وحسابداری
واحد بازرگانی داخلی
واحدبازرگانی خارجی
واحد طراحی مهندسی
واحدکنترل کیفیت
واحد قالب سازی ومعادل سازی
واحد ذوب فلزات
واحد ماشین کاری
واحد سنگ زنی وپلیسه گیری
واحد رنگ کاری
واحد بسته بندی
واحد انبار