معرفی محصولات کارخانه یاتاقان سازی ایران آنا

 

 

1-تولید انبوه یاتاقان های صنعتی(پیلوبلاک) (هوزینگ Plummer Block Housings)

  • انواع یاتاقان های کلاسیک وروتین SN,SSN,SNL500,SNL30,31,SD,THD,TVN,722000,PDN,SBD,SDJ.SDG,…))
  • تولیدانبوه یاتاقان های خودتنظیم ازقبیل(F,FL,FC,P,T,..)
  • انواع یاتاقان های روغنی:(SOFN,SONL.LOE,GOS,HFO)
  • انواع یاتاقان های باسیستم گردش آب خنک
  • انواع یاتاقان های با سیستم گردش روغن همزمان با سیستم آب خنک
  • انواع یاتاقان های مخصوص (special)برابربا نمونه یا نقشه یا مهندسی معکوس
  • انواع یاتاقان های ژورنال برینگ(بابیتی)

2- تولیدانبوه بوش ها Adapter Sleeve: (H,OH,AH,AOH,AHX)

3-تولیدانبوه رینگ(Fix ring):رینگ های معمولی-رینگ های روغنی

4-تولید انبوه درپوش(End cover-ASNH)

-5تولید انبوه نمدآبندی(Felt strip)

6-تولید انبوه کاسه نمدآبندی TSN

7-تولیدانبوه سیلینگ آبندیTS(Seals)

8-تامین کننده انواع بلبرینگ ها ورولربرینگ های صنعتی بامارک های معتبر اروپای وژاپنی (SKF,FAG)