گروه ایران آنا در تولید یاتاقان های صنعتی و قطعات صنعتی بویژه قطعات خودرو و قالب سازی و ماشین سازی فعالیت دارد و با پشت کار و خلاقیت ونوآوری و با بهرهمندی از نیروی متخصص و همچنین با مطالعات گسترده آماده ارائه خدمات می باشد.
این کارخانه با اهداف ذیل تاسیس گردید:
1-تامین نیاز داخلی
2-صادرات کالا
3- تامین اشتغال پایدار به منظور افزایش امنیت اجتماعی
4-بالا بردن کیفیت کالا و نیز همگام شدن با استاندارد های کشورهای صنعتی
همچنین این شرکت در راستای اصل مشتری محوری موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده است:
1-بالا بردن کیفیت و کمیت کالا وهمچنین ایجاد ثبات در این امر
2-معادل سازی و به روز در آورردن استاندارد کالا در جهت رفع نیاز مشتری
3-کاهش قیمت ها